.
Home
Wstęp
Nazwy chorób
Dlaczego choroby dziś obfitują
Zgoda na zło
Czy dni cudów przeminęły?
Dlaczego nie ma uzdrowień takich jak to widzimy w Biblii?
W moim kościele nie naucza się o uzdrowieniu
Dlaczego uzdrowienie ciała jest ważne?
Śmierć
Starzenie – Boska perspektywa
Choroby wśród postaci ST
Choroby wśród postaci NT
Dlaczego ludzie mocnej wiary i pobożnego życia chorują?
Przedwczesna śmierć
Czy Bóg uczy przez choroby?
Don't miss this subject. It is the heart of the school. Przyczyny chorób
Cierń Pawła
Przypadek Joba
Niewidomy od urodzenia
Różnica między uzdrowieniem a zdrowiem
Nauki medyczne a Boże uzdrowienie
Dlaczego nie wszyscy są uzdrawiani
Przyczyny występowania uzdrowień dziś
Niektóre metody uzdrawiania
Niektóre trudne wersety ST
Uzdrowienie w świetle Zakonu i Sądu
Służba Jezusa
Uzdrowienia poza Ewangelią Jezusa Chrystusa
Czy uzdrowienie jest zawarte w Zadośćuczynieniu?
Uzdrowienia a wzrost kościoła
Podsumowanie
.

Wstęp

. Choroby i niemoce sieją dziś olbrzymie spustoszenie wśród ludu Bożego. Życia, kariery, rodziny a nawet służby są niszczone przez dolegliwości, które kosztują góry naszych pieniędzy. Choroby i słabości zostały zaakceptowane jako normalna część życia.

Nauki medyczne i lekarze, choć są darem Bożym, zajęli w naszych domach miejsce Słowa Bożego. Przykłady ludzi, którzy nie zostali uzdrowieni pomimo swej mocnej wiary i modlitw, choroby i nagłe odejścia sług Bożych, jeszcze bardziej przyczyniły się do osłabienia wiary w Chrystusa jako Uzdrowiciela.

Nie ma żadnych wątpliwości w umysłach ludu Bożego, że Bóg może uzdrowić każdą chorobę i niemoc. Lecz uporczywie powraca pytanie: ... czy Bóg uzdrowi tym razem? Niewłaściwe nauczanie, prawdziwe wątpliwości wynikające z dorywczego czytania Pisma, używanie wersetów wyrwanych z kontekstu i doznane niepowodzenia zmusiły wielu wierzących do wykrzywienia sensu Pisma, tak aby stosować go raczej do swego stanu, niż do skierowania własnych doświadczeń na tory doskonałej woli Bożej.

Czyż nie ma balsamu w Gileadzie? Gdzie jest Bóg, który nas uzdrawia? Dlaczego choroby szerzą się w świątyni Bożej, w Jego Kościele? Gdzie jest Ten, który chodził czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich uciśnionych przez diabła? Gdzie jest ten, który jest wczoraj i dzisiaj, i na wieki ten sam, który uzdrawiał wszelką chorobę i niemoc wśród ludu? Co zrobiłby Jezus, gdyby był pośród nas dzisiaj?

Jeśli dziś nie ma boskich uzdrowień, zostawmy to, lecz jeśli one dziś istnieją - w życiu i współczesnej służbie zbawienia naszego Pana Jezusa Chrystusa, to zajmijmy się tym z całej siły.

Proszę, czytaj te strony z nastawieniem modlitwy i pokory, pragnąc poznać doskonałą wolę Bożą w tej ważnej dziedzinie życia. Nie jest to strona przeznaczona do dyskusji, debat i sporów, a zwłaszcza niechcianych, nie bożych kłótni.

Artykuły te są przeznaczone głównie:

dla chorych i szukających uzdrowienia,
dla tych, którzy są szczerzy i pokorni w poszukiwaniu umysłu Chrystusa,
dla tych, którzy chcą studiować temat boskiego uzdrowienia,
dla tych, którzy chcą wzmocnienia Ciała Chrystusa przez wzrost poznania Jezusa Chrystusa, Wielkiego Lekarza,
dla tych, którzy przygotowują się do aktywnej i trwałej służby.

Sugerujemy, abyś przez każdy poszczególny punkt podążał powoli i z modlitwą, w społeczności z naszym zbawicielem każdego dnia.

Sugerujemy, abyś podczas studiowania poszczególnych tematów szkoły:

nie oglądał żadnej niechrześcijańskiej telewizji
nie czytał gazet i magazynów
pościł od 2 do 3 posiłków tak często jak tylko możesz
unikał odwiedzin i niepotrzebnych rozmów
czytał ewangelie oraz księgę Dziejów Apostolskich tak często jak tylko możesz.
Zdecyduj o wprowadzeniu zagadnienia Boskiego Uzdrowienia raz na zawsze w całe twoje życie (zamiast mieć o nim blade pojęcie za każdym razem, gdy spotykasz się z chorobą).


Modląc się na kolanach i uważnie idąc przez ten kurs możesz zmienić jakość swojego życia na lepsze, zredukować wydatki na lekarzy i leki. Możesz stać się mocnym i użytecznym chrześcijaninem.

Za każdym razem, gdy prowadziliśmy tę szkołę w różnych kościołach czy miastach, odkrywaliśmy, że w miarę zbliżania się do końca, wiara ludzi była tak duża (ponieważ wiele wątpliwości i niezrozumienia było usuwane), że niemal wszyscy chorzy ludzie byli uzdrawiani bez modlitwy czy specjalnego działania darów.

Tak więc, proszę, potraktuj ten kurs poważnie. Jeśli trzeba, odłóż wszystko inne, co robisz, aby się zaangażować w tą sprawę. Jeśli pod koniec tego kursu ciągle potrzebujesz pomocy, zrobimy wszystko, co możemy, aby Ci pomóc Słowem Bożym, radą i modlitwą.

Praca Piotra Zaremba w Panu przy tłumaczeniu Szkoły Bożego Uzdrawiania jest bardzo cenna. Bez niej Szkoła w języku polskim nie pojawiła by się.

Obyśmy usilnie zmierzali do chwały w Jezusie Chrystusie, naszym Wielkim Lekarzu.


Joe Durai
Antioch House

Back to top of page
Antioch House
Email : wecare@antiochhouse.org

Polish : Piotr Zaremba
Email : pzaremba@kki.pl